Завршни испит 2022

23.06.2022. Влада Републике Србије је са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларијом за ИТ и еУправу извршила све припреме за полагање завршног испита на крају основног образовања, који ће се за осмаке одржати 27, 28. и 29. јуна.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио задатке и питања и креирао и одштампао тестове из математике као и комбиноване тестове на српском и на језицима 8 националних мањина, као и тест из српског језика и тестове из 8 матерњих језика национаних мањина.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је са екипом сарадника са Математичког факултета и са Факултета организационих наука креирао и учинио доступним ученицима портал еВежбаоница. Тиме је први пут ове године ученицима омогућена и онлајн припрема за завршни испит. еВежбаоница је пуштена у функцију 10. јуна и до сада је урађено 30.338 онлајн-тестова из матерњег језика, 19.090 тестова из математике и укупно 83.150 тестова из хемије, физике, историје, географије и биологије. За две недеље, откако је еВежбаоница доступна ученицима, у оквиру поменутог броја урађених тестова урађено је укупно 2.651.667 задатака.