ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА ЗА ПРИПРЕМУ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

22.01.2024. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Просветни преглед објавили су и ове школске године збирке задатака за припрему завршног испита на крају основног образовања и васпитања. Од 24. јануара 2024. године у продаји ће бити збирке задатака из српског језика и књижевности и из осам матерњих језика – албанског, босанског, бугарског, мађарског, румунског, русинског, словачког и хрватског језика. Такође ће моћи да се купе и збирка задатака из математике и збирка задатака из биологије, географије, историје, физике и хемије, а које су преведене и на језике националних мањина.

Збирка из српског/матерњег језика и књижевности и збирка из математике садрже по 450 задатака, док се у такозваној комбинованој збирци налази укупно 600 задатака. Задаци у збиркама засновани су на образовним стандардима и распоређени су на три нивоа постигнућа – основном, средњем и напредном. На крају ових приручника налазе се и решења задатака, што ученицима омогућава да лакше прате како напредују. Ова издања ће ученицима осмог разреда помоћи да самостално вежбају и проверавају знање, али и да се упознају са моделима по којима се конструишу задаци за испит који је пред њима.

Цена комплета, све три збирке, износи 1600 динара, а појединачно збирка из језика кошта 600 динара, док математика и комбинована збирка коштају по 500 динара.