ЗВКОВ потписао меморанудм о сарадњи са Британским саветом

21.12.2022. У просторијама Британског савета (British Council) у Београду, директор Савета Петер Браун и директор Завода проф. др Бранислав Ранђеловић потписали су меморандум о сарадњи између ове две институције. Сарадња се и до сада одвијала у веома конструктивном духу, поготову током реализације пројекта „Школе за 21. век“, а сада се очекује да сарадња буде још боља и плодотворнија.