Међународна истраживања

PIRLS 2021  (https://www.iea.nl/studies/iea/pirls/2021)

Национални координатор истраживања је  Др Бранислав Ранђеловић, директор Завода.

Асистент националног коориднатора је Данијела Ђукић, руководилац Центра за осигурање квалитета

Кокоординатор истраживања је Др Николета Гутвајн, директор Института за предагошка истраживања, Београд

Контакт: pirls2021@ceo.gov.rs

Документа и извештаји :

ДEКЛАРАЦИЈА о заштити података о личности 1/4

ДEКЛАРАЦИЈА о заштити података о личности 2/4

ДEКЛАРАЦИЈА о заштити података о личности 3/4

ДEКЛАРАЦИЈА о заштити података о личности 4/4

 

PISA 2021  (https://pisa2021-maths.oecd.org)

Национални координатор истраживања је  Др Гордана Чапрић, заменик директора Завода.

Кокоординатор истраживања је Др Драгица Павловић-Бабић, Редовни професор Филозофског факултета, Универзитета у Београду

Контакт: gcapric@ceo.gov.rs

Документа и извештаји:

 

ICCS 2022 (https://www.iea.nl/index.php/studies/iea/iccs/2022)

Национални координатор истраживања је  Тања Трбојевић, Саветник у Заводу.

Асистент националног координатора је Јелена Петровић, Руководилац Ценгтра за истраживање

Контакт: iccs2022@ceo.gov.rs

Документа и извештаји:

JCA ICCS 2022 Serbia CS

Декларација о заштити података – Упитник за наставнике

Декларација о заштити података – Упитник за ученике

Декларација о заштити података – Упитник за школу

 

ICILS 2023  (https://www.iea.nl/studies/iea/icils/2023)

Национални координатор истраживања је Катарина Алексић, Руководилац Центра за образовне технологије.

Контакт: icils2023@ceo.gov.rs

Документа и извештаји:

Декларација о заштити података о личности – Упитник за ученике

Декларација о заштити података о личности – Упитник за директоре школа

Декларација о заштити података о личности – Упитник за ИКТ координаторе

Декларација о заштити података о личности – Упитник за наставнике

 

TIMSS2023  (https://www.iea.nl/studies/iea/timss/timss2023)

 Национални координатор истраживања.

Контакт: timss2023@ceo.gov.rs

Документа и извештаји:

Заштита података о личности – Упитник за ученике

Заштита података о личности – Упитник за родитеље

Заштита података о личности – Упитник за директоре школа

Заштита података о личности – Упитник за учитеље