Анализе резултата завршног испита на крају основног образовања за школску 2022-23

14.10.2023.  Објављени су извештаји о резултатима завршног испита у школској 2022-23. години, за ученике који су тестове решавали на српском језику (овде) и на језицима националних мањина (овде) у јунском року.

Налази о резултатима завршног испита могу се посматрати као један од кључних података за доношење одлука у циљу унапређивања наставе и рада школа у целини.