Резултати евалуативне студије о изборним програмима

15.10.2023. Резултати спроведене евалуативне студије о изборним програмима у основној и средњој школи представљени су у оквиру Извештаја о резултатима евалуативног истраживања о изборном програму Грађанско васпитање у основној и средњој школи (овде) и Извештаја о резултатима евалуативног истраживања о изборном програму Верско васпитање у основној и средњој школи (овде).