Бесплатна обука „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“

Бесплатна онлајн обука

Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема

на српском језику и званичним језицима националних мањина

 

У оквиру програма „Школе за 21. век“, који сараднички спроводе Британски савет и Министарство просвете, развијена је онлајн обука „Настава која подстиче критичко мишљење и решавање проблема“. Обука је намењена свим наставницима разредне и предметне наставе у основним школама. Налази се на листи програма од јавног интереса које решењем одобрава министар (610-00-01278/1/2021-07 од 29.10.2021. године) и носи 16 сати стручног усавршавања.

Циљ обуке је унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области). Приоритетне области на које се програм односи јесу унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Обуку реализује Британски савет у сарадњи са Министарством просвете, Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања и Заводом за унапређивање образовања и васпитања.

Поред српског језика, обуку је могуће похађати и на званичним језицима националних мањина.

Обука ће бити реализована онлајн, без модерације, у периоду од 20.12.2022. до 20.01. 2023. године и бесплатна је за све заинтересоване полазнике.

На обуку се можете пријавити на следећем линку https://forms.office.com/r/4YS0wc6A4Q до 19.12.2022. године.

Број полазника је ограничен.

Особе које се прве пријаве и коректно унесу своје податке биће позване да похађају обуку. Линк ка обуци и параметри за приступ платформи за онлајн учење Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања биће достављени до уторка 20.12.2022. Молимо пријављене кандидате да тога дана обрате пажњу и на непожељну пошту.

За сва питања везана за садржаје обуке обратите се на jelena.vidovic@britishcouncil.org.

За техничка питања обратите се на mmspodrska@gmail.com.