Дигитална компетенција ученика четвртог разреда основне школе

12.12.2022. Колико су дигитално компетентни ученици четвртог разреда основне школе који нису имали формално образовање из области информатике?

Да ли школа има значајну улогу у конструкцији знања из области дигиталног образовања или је неформално образовање сасвим довољно?

Како бисмо добили одговоре на ова и слична питања, током друге недеље децембра 2022. године ЗВКОВ је спровео онлајн тестрирање ученика четвртог разреда основне школе у оквиру пројекта Осигурање квалитета интеграције дигиталне технологије у систем образовања РС. Један од сегмената овог пројекта представља спровођење онлајн тестирања којим се испитује ниво дигиталне компетенције оних ученика који су у завршном разреду првог циклуса основног образовања и који никада нису изучавали наставни предмет Дигитални свет.

У тестирању је учествовало 1006 ученика и ученица из 56 основних школа из читаве Србије. Овај репрезентативни узорак омогућиће да анализа резултата тестирања буде адекватан показатељ нивоа дигиталне компетенције ове популације, а агрегирани резултати истраживања реална базна вредност која ће касније бити основа за утврђивање и праћење досезања предвиђених исхода учења предмета Дигитални свет.

Захваљујемо се свим ученицима, школским координаторима и директорима узрокованих школа на изузетној сарадњи и драгоценим повратним информацијама.