Дводневна посета делегације из Националног центра за вањско вредновање образовања из Републике Хрватске Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања

Након присуствовања конференцији „Подели знање – школе у акцији!“, делегација из Републике Хрватске је два дана провела у Заводу за…

Пробни завршни испит

Тестове за пробни завршни испит 2018. године школе могу преузети од 11. априла у 12 часова на сајту http://skole.ceo.edu.rs Обавештавамо Вас да ће се ове године пробни завршни…

Потписан споразум о сарадњи Зaвoда зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa сa Нaциoнaлним цeнтрoм зa вaњскo врeднoвaњe oбрaзoвaњa (НЦВВO) из Зaгрeбa

Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa je склoпиo спoрaзум o сaрaдњи сa Нaциoнaлним цeнтрoм зa вaњскo врeднoвaњe oбрaзoвaњa (НЦВВO)…