ДРЖАВНА МАТУРА – ИЗБОРНИ ДЕО ИСПИТА

19.12.2022. Изборни део матурског испита ученици могу, а не морају да полажу. Уколико ученик бира да полаже испите у оквиру изборног дела, он може да полаже било који испит са Листе општеобразовних наставних предмет, па и више њих.

У изборном делу постоје и одређена ограничења – ученик не може да бира предмет који је већ полагао у обавезном делу, а предмет српски као нематерњи језик могу да бирају само ученици припадници националних мањина.

За изборни део опредељују се ученици који желе да наставе школовање и то ако су им додатни испити неопходни за упис на жељену високошколску установу. Овај део матурских испита не служи за добијање сертификата о положеној матури, него искључиво за повећање проходности на даље школовање, односно за стицање услова за упис на високошколску установу.

Испити из изборног дела исти су за све три врсте матуре и исти као испити који се полажу у оквиру обавезног дела. На пример, ученици који бирају да полажу испит из физике као трећи испит у оквиру опште матуре и ученици који бирају испит из физике као испит у оквиру изборног дела стручне матуре, полагаће исти тест.

Ученик ће моћи у изборном делу да бира да полаже испит из било ког предмета са Листе општеобразовних наставних предмета, независно од тога да ли је тај предмет имао у оквиру наставе или не.