Извештаји o резултатима завршног испита 2021-22

01.11.2022. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио и објавио Извештај о резултатима завршног испита на крају основог образовања и васпитања за школску 2021-22 и Извештај о резултатима завршног испита ученика припадника националних мањина за школску 2021-22. Налазе се овде.