Јавна расправа о предлозима стандарда

12.02.2024. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања пружа на увид стручној и заинтересованој јавности да се упозна са предлозима нових стандарда постигнућа ученика за крај 1. циклуса основног образовања и предлозима нових стандарда постигнућа ученика за Ликовну културу за крај основне и за крај средње школе, као и да дају своје предлоге и сугестије.

Предлози нових стандарда постигнућа за крај 1. циклуса основног образовања доступни су на следећим линковима: Српски, Математика и Природа и друштво.

Предлози нових стандарда постигнућа за Ликовну културу за крај основног и за крај средњег образовања доступни су на следећим линковима: Ликовно-ОШ и Ликовно-СШ:

Јавна расправа је отворена у периоду од 12. фебруара до 1. марта 2024. године, а Завод позива наставнике, стручне сараднике и директоре основних и средњих школа, представнике стручних друштава, представнике академских и научно-истраживачких институција, невладиних организација, стручне јавности, као и друга заинтересована лица да узму учешће.

Примедбе, предлози и сугестије се могу достављати Заводу коришћењем обрасца за коментаре, путем мејл адресе: ekaralic@ceo.gov.rs .

По окончању јавне расправе, Завод ће све конструктивне и смилене предлоге уградити у финалне документе стандарда постигнућа.