Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2023

У данашњем свету вештачка интелигенција и људска интелигенција коегзистирају. Системи образовања више него икада имају одговорност да, ослањајући се на научно утемељена и систематизована знања, доприносе развоју компетентних и свестраних грађана и радне снаге. Образовни приступи природно се трансформишу како би опремили ученике неопходним знањима, вештинама и ставовима за изградњу и неговање инклузивнијег, кохезивнијег и агилнијег друштва. Осим развоја релевантних компетенција и доброг познавања дигиталног екосистема, постоји и потреба читавог друштва да исход савременог образовања буде остваривање квалитетног живота у дигитализованој стварности.

У светлу брзих промена у области развоја дигиталних технологија, као подршка наставницима који раде са младима припремљена је трећа, унапређена верзија Оквира дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба 2023. Као одговор на дигиталну трансформацију у образовању, овај оквир треба да представља референтну тачку за развој дигиталних компетенција свих наставника.

Израда Оквира, као вида препорука за запослене у образовању за развој дигиталних компетенција, компонента је пројекта Осигурање квалитета интеграције дигиталне технологије у систем образовања РС који спроводи Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Креирање Оквира представља предуслов за реализацију неколико мера из Акционог плана за период од 2023. до 2026. године за спровођење Стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године који је, на основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), усвојила Влада Републике Србије у октобру 2023. године.

Изради овог оквира пружена је подршка у оквиру пројекта „Премошћивање дигиталног јаза у Србији за најугроженију децу”, који су заједнички реализовали Министарство просвете, Делегација Европске уније у Србији и УНИЦЕФ. Садржај и ставови изнети у публикацији не одражавају нужно ставове и мишљења Делегације Европске уније и УНИЦЕФ-а у Србији.