Концепт „Донеси свој уређај“ – препоруке за школе

17.05.2022. „ДОНЕСИ СВОЈ УРЕЂАЈ” (енгл. Bring your own device – BYOD) представља иницијативу покренуту пре више од деценије, којом се ученицима омогућава да сопствени мобилни уређај (нпр. мобилни телефон, таблет, лаптоп, итд.) користе током наставе, као подршку процесу учења (UNESСO, 2013).

Програм је најпре покренут у економски развијенијим земљама у којима је коришћење мобилних уређаја било најзаступљеније, међутим, данас велики проценат деце и младих, чак и у мање развијеним земљама, поседује властити дигитални уређај. Према резултатима међународног истраживања Деца Европ на интернету, спроведеног на репрезентативном узорку ученика из Србије, узраста 9-17 година, 86% поседује „паметни телефон”, у најстаријој узрасној групи 15-17 година, чак 98% ученика, у узрасној групи 13-14 година 93% ученика, а у најмлађој 9-10 година, мобилни телефон поседује две трећине деце (Кузмановић, Павловић, Попадић и Милошевић, 2019).

На који начин је, за потребе наставе и учења могуће користити дигиталне уређаје који се свакодневно налазе у торбама ученика прочитајте у публикацији Концепт „Донеси свој уређај“.

Публикација Концепт „Донеси свој уређај“ настала је у оквиру програма „Нова писменост“, који партнерски спроводе Америчка агенција за међународни развој (USAID) и Propulsion. Публикација је припремљена у сарадњи са Иницијативом „Дигитална Србија” и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВKОВ).