Научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“

09.12.2022 Из просторија Завода је организована и путем платформе зум вођена 28. међународна научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса” Стање, проблеми и потребе савремене образовне заједнице. Организатори ове конференције били су Институт за педагошка истраживања (Београд, Србија), Педагошки факултет Универзитета Приморска (Копер, Словенија), Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа у Москви (Руска Федерација) и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (Београд, Србија).