У сусрет државној матури

10.12.2022. Увођење државне матуре, од самог зачетка идеје о њој 2009 па све до данас, представља један од најважнијих текућих процеса у нашем образовном систему. Након неколико година без видљивог прогреса, у периоду 2019-2022 је постигнут значајан напредак уз помоћ страних експерата из Словеније и Хрватске, а кроз „Пројекат државне матуре“, који је финансиран уз великодушну помоћ Европске уније. Овај пројекат је у том периоду започео многе активности, испробао многе процедуре и радње, а које треба да чине или да прате реализацију саме државне матуре. Сада, при крају мандата овог пројекта (06.01.2023.) Министарство просвете и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања преузеће вођење свих припремних активности и саме реализације.

У плану је (и већ у току) припрема задатака за пробу матуре 31.маја – 02.јуна 2023, која ће бити спроведена са ученицима трећих разреда свих средњих школа у Србији, дакле са децом коју годину дана касније чека прва права матура. У току је припрема софтвера за пријаву ученика, формирање базе задатака, креирање, штампање и паковање тестова, скенирање и прегледање радова ученика. Очекује се да држава Србија одвоји довољно новца за овај заиста важан пројекат, па да матуранти имају фебруара 2024 последњу пробу, а у јуну 2024 и праву матуру.

Ученици гимназија ће полагати општу матуру, ученици средње стручних школа полагаће стручну матуру, а ученици средњих уметничких школа полагаће уметничку матуру. Изборни предмет ће бити биран на основу афинитета деце и на основу услова које за упис постави факултет који дете жели да упише. Уколико неки од факултета поред државне матуре желе да уведу и одређени тест посебних склоности (уметнички факултети, архитектура, факултети физичке културе, војни и полицијски факултети…) то ће бити могуће у периоду пре реализације државне матуре.

Цео систем припреме, полагања, затим скенирања и прегледања, а на крају и рангирања и селектовања одговарајућег факултета, на основу резултата матуре, брижљиво ће бити испланиран и спроведен. Поверење у образовни систем базира се у великој мери на позитивним искуствима са вишегодишњег успешног спровођења мале матуре.

Основне сврхе државне матуре су сертификација средњешколског образовања (без полагања матуре ученици неће моћи да добију диплому о завршеној средњој школи), затим евалуација рада средњих школа ради побољшања квалитета (резултати матуре ће бити смерница свакој школи за даљи рад), и на крају селекција и упис на одговарајуће факултете (ученицима ће бити испуњена жеља и упис на одређени факултет на основу оцена из средње школе и на основу резултата на државној матури).

Један од најважнијих постулата државне матуре је једнакоправност за сваког матуранта у Србији. Сваки матурант ће полагати испит са истим питањима, у истим условима у својој школи, као и сви вршњаци. Такође, имаће могућност да аплицира за упис на сваки студијски програм на сваком факултету или високој школи у Србији (као буџетски или као самофинансирајући студент, на државним или приватним високошколским установама). Стога је интерес целог образовног система да овај поступак буде спроведен што пре и успешно, јер су бенефити од спровођења исте изузетно велики.