Нови стандарди постигнућа – јавна расправа

30.09.2022. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања позива наставнике, стручне сараднике и директоре основних и средњих школа, представнике стручних друштава, представнике академских и научно-истраживачких институција, невладиних организација, стручне јавности, као и друга заинтересована лица да узму учешће у јавној расправи поводом предлога нових стандарда постигнућа ученика за крај основне и за крај средње школе, као и да доставе своје предлоге и сугестије.

Јавна расправа трајаће у периоду од 30. септембра до 20. октобра 2022. године.

Нови стандарди постигнућа за оппште образовне наставне предмете за крај основног образовања и васпитања доступни су овде.

Нови стандарди постигнућа за општеобразовне наставне предмете за крај средњег васпитања доступни су овде и овде.

Примедбе, предлози и сугестије могу бити достављени Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања на мејл адресу ekaralic@ceo.gov.rs путем обрасца који је овде.

По окончању јавне расправе, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће уградити предлоге у финални предлог стандарда постигнућа.