Оцењивање у дигиталном окружењу – водич за наставнике

Оцењивање образовних постигнућа ученика један је од најзахтевнијих задатака са којим се суочавају наставници у својој наставној пракси, стога и једно од најважнијих професионалних умећа наставника. „Ништа што чинимо нашим ученицима или за њих није важније од наше оцене њиховог рада и повратних информација које им дајемо. Резултати нашег оцењивања утичу на наше ученике до краја њиховог живота и каријере добро је ако то урадимо исправно, али је незамисливо ако погрешимо” (Race, Brown, & Smith, 2005, р. xi). Бити неписмен у области оцењивања ученичких постигнућа равно је „професионалном самоубиству” (Popham, 2004).

Публикација Оцењивање у дигиталном окружењу намењена је, пре свега, наставницима основних и средњих школа у Србији, али и свима онима који су, директно или индиректно, укључени у процес вредновања и праћења образовних постигнућа ученика у дигиталном окружењу, на различитим нивоима образовања: стручним сарадницима, ауторима, дизајнерима и издавачима дигиталних образовних ресурса, истраживачима, креаторима образовне политике и доносиоцима одлука на системском нивоу.

Публикација „Оцењивање у дигиталном окружењу” настала је у оквиру програма „Нова писменост“, који партнерски спроводе Америчка агенција за међународни развој (USAID) и Propulsion. Публикација је припремљена у сарадњи са Иницијативом „Дигитална Србија” и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВKОВ).