Самопроцена дигиталних компетенција наставника

Инструмент за самопроцену дигиталних компетенција наставника јесте инструмент образовне политике који омогућава наставницима да стекну увид у властите дигиталне компетенције, снаге и слабости у домену примене дигиталне технологије у настави. Осим „дијагностичке“ (процене тренутног стања), инструмент има и развојну функцију, јер омогућава да му се наставници поново врате, и у складу са добијеним резултатима, током дужег временског периода, планирате активности професионалног развоја.

Инструмент је доступан на адреси https://digikomp.ceo.edu.rs/.

Инструмент је заснован на актуелном Оквиру дигиталних компетенција наставника ‒ Наставник за дигитално доба 2019 са циљем да подржи наставнике у интеграцији дигиталне технологије у наставну праксу и унапређивању дигиталних компетенција.

Израду Инструмента за самопроцену дигиталних компетенција наставника помогла је Мисија OEBS-а у Србији.