ПИРЛС – састанак Националних координатора истраживања

11.10.2022. Одржан је, у виртуелној форми, редован састанак ПИРЛС 2021 националних координатора истраживања и чланова ПИРЛС тимова. Донете су важне одлуке о форми будућег међународног и националних извештаја, као и о одлагању објављивања резултата са децембра 2022 на пролеће 2023. У име нашег образовног система учествовали су Национални координатор истраживања проф. др Бранислав Ранђеловић и Руководилац центра за међународна истраживања Данијела Ђукић.