Студијска посета ЦИТО (Арнем, Холандија)

18.10.2022. Представници Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, као део делегације коју су чинили и представници Министарства просвете науке и технолошког развоја, Завода за унапређивање образовања и васпитања и Пројекта државна матура, боравили су од 14. до 18. октобра у студијској посети институту ЦИТО у Арнему, у Холандији. Ова прилика је искоришћена за размену искустава на тему припреме и развоја задатака, тестова и метода оцењивања.