ПИСА 2022 национални извештај

01.04.2024. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је објавио Национални извештај о резултатима ПИСА 2022 студије, који можете видети овде.