Фокус група о предлогу нових стандарда постигнућа у Новом Саду

27.03.2024. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања организовао је дана 27.03.2024. у ОШ „Иван Гундулић“ у Новом Саду, фокус групу ради разматрања предлога нових стандарда постигнућа ученика за крај 1. циклуса основне школе (Српски језик, Математика, Природа и друштво) и стандарда за Ликовну културу за крај основне и средње школе. У продуктивној дискусији, наставници су изнели своје позитивне ставове о новим стандардима и конкретне предлоге за унапређење финалног документа. Разговор су модерирале др Елизабета Каралић, помоћник директора за осигурање квалитета рада установа и Данијела Ђукић, помоћник директора за међународна, национална испитивања и развојно-истраживачке послове.