Почело пробно тестирање ПИСА 2025

21.03.2024. Организација за економску сарадњу и развој (ОЕCD) од 2000. године у трогодишњим циклусима организује Међународни програм процене ученичких постигнућа (Programme for International Student Assessment). Основни циљ ПИСА студије је да се процени и прати квалитет, праведност и ефикасност различитих образовних система. У овој студији се испитује у којој мери су петнаестогодишњи ученици развили компетенције које ће им бити потребне за наставак школовања и успешно учешће у савременом друштву.

У сваком циклусу се компетенције ученика испитују у три домена: математичка, читалачка и научна писменост. Осим тога, испитује се и нови домен под називом учење у дигиталном окружењу. Поред задатака, ученици попуњавају и упитнике који обезбеђују информације о факторима који су повезани са успешношћу ученика.

PISА 2025 студија биће организована у преко 90 земаља широм света. У Србији се PISА тестирање организује седми пут, а пробно истраживање биће реализовано у периоду од 21. марта до 21. априла 2024. године. У пробном испитивању ће учествовати 40 средњих школа које су изабране методом случајног избора. У оквиру ових школа је такође случајним избором одређено 60 ученика који ће бити тестирани.

PISА 2025 тестирање реализује Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са ресорним министарством и школама.