Aпликација за самовредновање школа

20.03.2024. Одржан је завршни скуп у оквиру пројекта „Самовредновањем унапређујемо квалитет-софтвер за школе у Србији“ на којем је представљена апликација за самовредновање школа – АС Школа. Апликација је настала у оквиру пројекта који је реализовао Центар за интерактивну педагогију у сарадњи са Министарством просвете и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања уз подршку Дечје фондације Песталоци. Приказани су позитивни резултати евалуације апликације, искуства запослених у школама које су пилотирале апликацију и добити инструмента за самовредновање из угла просветних саветника и екстерних евалуатора.