Развој екосистема отворених образовних ресурса у РС

Отворени образовни ресурси (ООР) развијају се као сегмент, шире посматраног, дигиталног образовања. У области образовне политике чине самосталну тему, док највећу блискост налазе са политиком израде и дистрибуције уџбеника, која је правно регулисана. ООР не замењују папирне нити дигиталне уџбенике већ су им комплементарни. Израда и дистрибуција ООР у Републици Србији није правно регулисана. С обзиром на то да заузимају посебно место на пољу дидактички обликованих наставних средстава како у формалном тако и у неформалном образовању, као и због динамике развоја дигиталних технологија, највећи изазов са којим се савремени образовни системи сусрећу је ниво квалитета отворених образовних ресурса.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је документ ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ – препоруке и смернице. Овај документ креиран је са намером да допринесе адекватном развоју екосистема ООР у Републици Србији. Он пружа преглед дефиниција ООР и предлаже концептуално мапирање и преглед главних питања у вези са квалитетом ООР. Тамо где је прикладно, даје примере релевантних постојећих пракси и иницијатива за илустрацију концептуалног мапирања. Штавише, даје детаљан преглед модела осигурања квалитета за ефикасно коришћење ООР, и пружа увид у улогу различитих актера и институција укључених у развој ООР. Коначно, утврђује препоруке и смернице за креаторе политике на нивоу Републике Србије о осигурању квалитета ООР у циљу подршке даљем развоју дигиталног образовања.