РЕАЛИЗОВАНО ПИСА 2022 ТЕСТИРАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

23.06.2022. Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС и Организацијом за економску сарадњу и развој (ОЕCD), реализовао 8. по реду циклус ПИСА истраживања. У овом циклусу у нашој земљи су тестирани петнаестогодишњи ученици у четири домена: читалачка писменост, математичка писменост, научна писменост и креативно мишљење.

У периоду од 2019. до 2022. Завод је извршио припреме и реализовао пробно, а затим и главно истраживање у школама које су изабране методом случајног избора. У пробном испитивању које је реализовано априлa 2021. године у 41 школи, учествовало је 1.979 ученика. У главном тестирању које је реализовано од 8. марта до 15. априла 2022. године у 185 школа учествовало је 6.468 ученика.

Базе података и пратећа документација је достављена ОЕЦД-у на даљу обраду. Званична објава резултата се очекује у децембру 2023. године.

Завод се захваљује свим школама на учешћу и продуктивној сарадњи.