Решења задатка и питања са првог дана ЗИ

21.06.2022. Решења задатака и питања, као и упутства за оцењивање теста из српског језика и тестова из 8 матерњих језика национаних мањина, налазе се овде.