Завршни испит 2023

20.06.2022. Извршене су све припреме за полагање завршног испита на крају основног образовања, који ће се за осмаке одржати 21, 22. и 23. јуна. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио задатке и питања и креирао и одштампао тестове из математике, историје, географије, биологије, хемије и физике на српском и на језицима 8 националних мањина, као и тест из српског језика и тестове из 8 матерњих језика национаних мањина.