Tестирање знања ученика VII разредa основних школа

13.06.2022. У складу са својим надлежностима које се односе на пружање стручне подршке школама, Завод је припремио тестове из физике, хемије, биологије, географије и историје за тестирање знања ученика у седмом разреду основне школе у школској 2021/2022. години. Тестови су припремљени на основу образовних стандарда и програма наставе и учења. Сврха примене ових тестова, а које ће ученици седмог разреда решавати на тестирању планираном за 15. јун 2022. године од 12.00 часова, јесте да ученици стекну увид у своје знање из изабраног предмета, али и да стекну увид у структуру могућег будућег трећег теста за завршни испит на крају осмог разреда. Завод је припремио тестове на српском језику и на осам језика националних мањина (албанском, босанском, бугарском, мађарском, румунском, русинском, словачком и хрватском језику);