ТИМСС 2023 пробно тестирање

21.03.2022. године отпочело је пробно ТИМСС тестирање ученика, које ће се спровести у одељењима четвртих разреда у 30 узоркованих основних школа. Овај циклус ТИМСС тестирања, започет у основној школи „Мајка Југовића“ у Земуну, биће другачији од свих досадашњих, јер се обавља у новом и занимљивом окружењу, које нуди дигитални формат тестирања.

Национални ТИМСС тим из Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања је у претходном периоду радио на припреми и мотивацији ученика, њихових родитеља, школских координатора и администраторе тестирања, учитеља и директора школа које учествују у овој значајној међународној студији, у нади да ће сви дати свој максимални допринос овој заједничкој мисији за осигурање квалитета образовања садашњих и будућих генерација.