Време испред екрана

08.02.2022. Под временом испред екрана (енгл. screen time) подразумева се количина времена проведеног испред екрана дигиталних уређаја (рачунара, мобилног телефона, таблета, телевизора итд.), без обзира на врсту активности.

Коришћење дигиталних уређаја постало је у тој мери део свакодневног живота деце и младих, поготову током пандемије вируса ковид-19 и преласка на комбиновану и наставу на даљину, да се поставља питање да ли је бесмислено говорити о оптималној количини времена испред екрана. Са друге стране, међу научницима не постоји консензус по питању оптималне количине времена испред екрана, нити један универзалан рецепт за сву децу/младе.

Петоделна публикација „Квалитетно време испред екрана” ауторке др Добринке Кузмановић представља покушај да докучимо шта је примерено за пет узрасних група:

Публикација „Квалитетно време испред екрана” настала је у оквиру програма „Нова писменост“, који партнерски спроводе Америчка агенција за међународни развој (USAID) и Propulsion. Публикација је припремљена у сарадњи са Иницијативом „Дигитална Србија” и Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања (ЗВKОВ).