ПОЗИВ за избор школа за учешће у пројекту Селфи академија дигиталних школа

04.03.2022. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, у сарадњи са европским партнерима из Ирске, Литваније и Словеније, упућује позив основним и средњим школама у Републици Србији за учешће у пројекту Селфи академија дигиталних школа. Овај пројекат надовезује се на резултате и мрежу препознатих дигиталних школа – лидера у сфери дигиталне трансформације у образовању, oформљену током реализације Дигитална школа – европског пилот програма.

Селфи академија дигиталних школа има за циљ да допринесе формирању онлајн заједнице у којој постојеће дигиталне школе (школе ментори) уз помоћ националних ментора деле искуства, препоруке и стручност са школама чланицама Селфи академије (школе чланице).

Пројекат промовише приступ развоју дигиталног образовања у школи као целини и примену Селфи инструмента за самовредновање и процену дигиталних капацитета установе, као и развој дигиталног сегмента Развојног плана установе, што је у складу са Стратегијом развоја образовања и васпитања у РС до 2030. године.

Учешћем у пројекту школа чланица добија:

  • подршку националних ментора и школа-ментора за развој дигиталних капацитета установе према областима Селфи инструмента (Руковођење, Инфраструктура, Настава и учење, Вредновање, Континуирани професионални развој и Дигитална компетенција ученика) и према додатним областима STEAM и Онлајн учење;
  • приступ платформи на којој се налазе квалитетни ресурси (у виду кратких препорука, стручних материјала, презентација, аудио и видео-записа) који могу подржати школу на путу дигиталне трансформације у складу са њеним потребама утемељеним у резултатима самовредновања;
  • подршку националних ментора и школа-ментора за припрему дигиталног сегмента Развојног плана установе;
    сертификат о учешћу у међународном пројекту за све запослене који учествују у његовој имплементацији;
  • остале врсте подршке у складу са потребама школе и даљим развојем пројекта.

Од изабране школе чланице очекује се да:

  • је спровела самовредновање применом Селфи инструмента;
  • настоји да примењује дигиталне технологије са циљем да унапреди како процес наставе и учења, тако и све остале школске процесе;
  • сарађују са националним ментором и школом-ментором, и користи ресурсе доступне на платформи пројекта Селфи академија дигиталних школа у циљу јачања сопствених дигиталних капацитета.

Временски оквир трајања пројекта је мај 2022. – март 2023. године.

Формулар за пријаву школа доступан је ОВДЕ.

Рок за пријављивање школа путем формулара је 9.03.2022. године.

Школе ће бити изабране на основу типа, степена развијености општине и времена достављања пријаве. Листа одабраних школа биће јавно објављена на сајту Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Додатне информације могу се добити упитом на електронску адресу: kandonov@ceo.gov.rs (Катарина Андонов, Центар за образовну технологију, ЗВКОВ).