Финансијски планови

Финансијски планови

Измена и допуна Финансијског плана за 2019. број 2

Измена и допуна Финансијског плана за 2019. број 1

Финансијски план за 2019. годину

Измена и допуна Финансијског плана за 2018. број 5

Измена и допуна Финансијског плана за 2018. број 4

Измена и допуна Финансијског плана за 2018. број 3

Измена и допуна Финансијског плана за 2018. број 2

Измена и допуна Финансијског плана за 2018. број 1

Финансијски план за 2018. годину

Измена и допуна Финансијског плана за 2017. број 7

Измена и допуна Финансијског плана за 2017. број 6

Измена и допуна Финансијског плана за 2017. број 5

Измена и допуна Финансијског плана за 2017. број 4

Измена и допуна Финансијског плана за 2017. број 3

Измена и допуна Финансијског плана за 2017. број 2

Измена и допуна финансијског плана за 2017. број 1

Финансијски план за 2017. годину

Измена и допуна Финансијског плана за 2016. број 6

Измена и допуна Финансијског плана за 2016. број 5

Измена и допуна Финансијског плана за 2016. број 4

Измена и допуна Финансијског плана за 2016. број 3

Измена и допуна Финансијског плана за 2016. број 2

Измена и допуна Финансијског плана за 2016. број 1

Финансијски план за 2016. годину

Финансијски план за 2015. годину

Финансијски план - Ребаланс за 2014. годину

Финансијски план за 2014. годину

Финансијски план за 2013. годину