Финансијски планови

Финансијски планови

Предлог Приоритетних области финансирања за период 2025-2027. година

Измена и допуна Финансијског плана за 2024. годину број 2

Измена и допуна Финансијског плана за 2024. годину број 1

Финансијски план за 2024. годину

Измена и допуна Финансијског плана за 2023. годину број 6

Измена и допуна Финансијског плана за 2023. годину број 5

Предлог Финансијског плана за 2024. са пројекцијом за 2025. и 2026. годину

Измена и допуна Финансијског плана за 2023. годину број 4

Измена и допуна Финансијског плана за 2023. годину број 3

Измена и допуна Финансијског плана за 2023. годину број 2

Измена и допуна Финансијског плана за 2023. годину број 1

Предлог Приоритетних области финансирања за период 2024-2026. година

Финансијски план за 2023. годину

Измена и допуна Финансијског плана за 2022. годину број 6

Измена и допуна Финансијског плана за 2022. годину број 5

Предлог Финансијског плана за 2023. са пројекцијом за 2024. и 2025. годину

Измена и допуна Финансијског плана за 2022. годину број 4

Измена и допуна Финансијског плана за 2022. годину број 3

Измена и допуна Финансијског плана за 2022. годину број 2

Измена и допуна Финансијског плана за 2022. годину број 1

Финансијски план за 2022. годину

Измена и допуна Финансијског плана за 2021. годину број 6

Измена и допуна Финансијског плана за 2021. годину број 5

Измена и допуна Финансијског плана за 2021. годину број 4

Измена и допуна Финансијског плана за 2021. годину број 3

Предлог Финансијског плана за 2022. са пројекцијом за 2023. и 2024. годину

Измена и допуна Финансијског плана за 2021. годину број 2

Измена и допуна Финансијског плана за 2021. годину број 1

Финансијски план за 2021. годину

Измена и допуна Финансијског плана за 2020. годину број 10

Измена и допуна Финансијског плана за 2020. годину број 9

Измена и допуна Финансијског плана за 2020. годину број 8

Измена и допуна Финансијског плана за 2020. годину број 7

Измена и допуна Финансијског плана за 2020. годину број 6

Предлог Финансијског плана за 2021. са пројекцијом за 2022. и 2023. годину

Измена и допуна Финансијског плана за 2020. годину број 5

Измена и допуна Финансијског плана за 2020. годину број 4

Измена и допуна Финансијског плана за 2020. годину број 3

Измена и допуна Финансијског плана за 2020. годину број 2

Измена и допуна Финансијског плана за 2020. годину број 1

Финансијски план за 2020. годину

Финансијски план за 2019. годину ребаланс

Предлог Финансијског плана за 2020. са пројекцијом за 2021. и 2022. годину

Измена и допуна Финансијског плана за 2019. број 5

Измена и допуна Финансијског плана за 2019. број 4

Измена и допуна Финансијског плана за 2019. број 3

Измена и допуна Финансијског плана за 2019. број 2

Измена и допуна Финансијског плана за 2019. број 1

Финансијски план за 2019. годину

Измена и допуна Финансијског плана за 2018. број 5

Измена и допуна Финансијског плана за 2018. број 4

Измена и допуна Финансијског плана за 2018. број 3

Измена и допуна Финансијског плана за 2018. број 2

Измена и допуна Финансијског плана за 2018. број 1

Финансијски план за 2018. годину

Измена и допуна Финансијског плана за 2017. број 7

Измена и допуна Финансијског плана за 2017. број 6

Измена и допуна Финансијског плана за 2017. број 5

Измена и допуна Финансијског плана за 2017. број 4

Измена и допуна Финансијског плана за 2017. број 3

Измена и допуна Финансијског плана за 2017. број 2

Измена и допуна финансијског плана за 2017. број 1

Финансијски план за 2017. годину

Измена и допуна Финансијског плана за 2016. број 6

Измена и допуна Финансијског плана за 2016. број 5

Измена и допуна Финансијског плана за 2016. број 4

Измена и допуна Финансијског плана за 2016. број 3

Измена и допуна Финансијског плана за 2016. број 2

Измена и допуна Финансијског плана за 2016. број 1

Финансијски план за 2016. годину

Финансијски план за 2015. годину

Финансијски план – Ребаланс за 2014. годину

Финансијски план за 2014. годину

Финансијски план за 2013. годину