Функционално основно образовање одраслих

Завршни испит

2023/2024

Тест на српском језику – Упутство за оцењивањеСпецификација теста на српском језику

Тест на мађарском језикуУпутство за оцењивањеСпецификација теста на мађарском језику

2022/2023

Тест на српском језику – Упутство за оцењивањеСпецификација теста на српском језику

Тест на мађарском језикуУпутство за оцењивањеСпецификација теста на мађарском језику

2021/2022

Тест на српском језику – Упутство за оцењивањеСпецификација теста на српском језику

Тест на мађарском језикуУпутство за оцењивањеСпецификација теста на мађарском језику

Пробни завршни испит

2023/2024

Тест на српском језику – Упутство за оцењивањеСпецификација теста на српском језику

Тест на мађарском језикуУпутство за оцењивањеСпецификација теста на мађарском језику

2022/2023

Тест на српском језику – Упутство за оцењивањеСпецификација теста на српском језику

Тест на мађарском језикуУпутство за оцењивањеСпецификација теста на мађарском језику