Завод постао члан CIDREE

13.11.2020. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије постао је члан међународне асоцијације образовних институција које се баве истраживањима у…

Споразум о сарадњи између Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања и Математичког факултета

04.11.2020. Ради подизања квалитета рада у различитим сегментима, Математички факултет Универзитета у Београду и Завод су потписали споразум о сарадњи, а у…

Евалуација успешности пројекта стипендирања ромске деце (ИПА 2014)

02.11.2020. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања Републике Србије, као партнер Министарства просвете науке и технолошког развоја, спроводи истраживање и анализу…