„ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА И ШКОЛСКА ПРАКСА“, МОТИВАЦИЈА У ОБРАЗОВАЊУ: ИЗМЕЂУ ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Институт за педагошка истраживања у Београду и Филолошки факултет Руског Универзитета пријатељства народа…