Финансијски извештаји

Финансијски извештаји

Од 01.01. до 30.06.2024. – Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2024. – Тромесечни финансијски извештај

Годишњи финансијски извештај за 2023. годину

Годишњи извештај о учинку за 2023. годину

Од 01.01. до 31.12.2023. – Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2023. – Деветомесечни финансијски извештај

Извештај о учинку од 01.01. до 30.06.2023.

Од 01.01. до 30.06.2023. – Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2023. – Тромесечни финансијски извештај

Годишњи извештај о учинцима за 2022.

Годишњи финансијски извештај за 2022.

Од 01.01. до 31.12.2022. – Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2022. – Деветомесечни финансијски извештај

Извештај о учинку од 01.01. до 30.06.2022.

Од 01.01. до 30.06.2022. – Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2022. – Тромесечни финансијски извештај

Годишњи финансијски извештај за 2021.

Годишњи извештај о учинцима за 2021.

Од 01.01. до 31.12.2021. – Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2021. – Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2021. – Тромесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2021. – Шестомесечни финансијски извештај

Извештај о учинку од 01.01. до 30.06.2021.

Финансијски извештај за 2020.

Годишњи извештај о учинцима за 2020.

Извештај о учинку oд 01.01. до 30.06.2020.

Од 01.01 до 31.12.2020. – Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2020. – Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.06.2020. – Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2020. – Тромесечни финансијски извештај

Завршни рачун 2019

Годишњи извештај о учинцима за 2019.

Извештај о учинку oд 01.01. до 30.06.2019.

Од 01.01 до 31.12.2019. – Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2019. – Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2019. – Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2019. – Тромесечни финансијски извештај

Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за 2018.

Годишњи извештај о учинцима за 2018.

Завршни рачун 2018.

Од 01.01. до 31.12.2018. – Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2018. – Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2018. – Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2018. – Тромесечни финансијски извештај

Објашњење одступања између одобрених средстава и извршења за 2017.

Годишњи извештај о учинцима за 2017.

Завршни рачун 2017.

Од 01.01. до 31.12.2017. – Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2017. – Деветомесечни финансијски извештај

Извештај о учинку oд 01.01. до 30.06.2017.

Од 01.01. до 30.06.2017. – Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2017. – Тромесечни финансијски извештај

Извештај о учинку за 2016. годину

Завршни рачун 2016.

Од 01.01. до 31.12.2016. – Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2016. – Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2016. – Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2016. – Тромесечни финансијски извештај

Завршни рачун 2015.

Од 01.01. до 31.12.2015. – Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2015. – Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2015. – Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2015. – Тромесечни финансијски извештај

Завршни рачун 2014.

Од 01.01. до 31.12.2014. – Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2014. – Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2014. – Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2014. – Тромесечни финансијски извештај

Завршни рачун 2013.

Од 01.01. до 31.12.2013. – Дванаестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.09.2013. – Деветомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 30.06.2013. – Шестомесечни финансијски извештај

Од 01.01. до 31.03.2013. – Тромесечни финансијски извештај

Завршни рачун 2012.