Јавне набавке

Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.
Претходни (неважећи) правилник можете преузети овде.

Услуге посредовања у набавци путних карата и смештаја за путовања у иностранство, ЈНМВ 13/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Jавнa набавкa мале вредности нематеријална имовина – лиценце,   бр. ЈНМВ 12/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал по партијама, ЈНМВ бр. 11/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Jавнa набавкa мале вредности, Угоститељске услуге – за потребе пројекта међународних истраживања 3.2. ЈНМВ број 10/2019 

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности нематеријална имовина – лиценце, ЈНМВ број 09/2019 – по партијама.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2, 3 и 4.

Одговор на питање 5

Измене и допуне конкурсне документације број 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора – партије 1, 2 и 3

Одлука о обустави поступка за партију 4

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Обавештење о закљученом уговору – партија 3

Набавка електричне енергије – поступак заједничке јавне набавке мале вредности, ПЗЈН број 01/2019.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, Услуге посредовања у набавци путних карата и смештаја за путовања у иностранство за потребе пројекта међународних истраживања  1.1, ЈНМВ број 08/2019.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуге – годишња надзорна провера за SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO/IEC 27001/2014, ЈНМВ број 07/2019.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одговор на питање 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности рачунарска опрема, ЈНМВ број 06/2019.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одговор на питање 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности канцеларијска опрема, ЈНМВ број 05/2019.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности рачунарска опрема, ЈНМВ број 04/2019.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавне набавке мале вредности  компјутерске услуге –  по партијама ЈНМВ број 03/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Jавнa набавкa мале вредности, Услуге – уплата добровољног пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд за запослене, ЈНМВ бр. 02/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности, Набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена, путовања у иностранству, ЈНМВ бр. 01/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Нематеријална имовина – компјутерски софтвер, ЈНМВ бр. 10/2018

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности, Канцеларијска опрема – канцеларијски намештај, ЈНМВ 09/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговор на питање 1 и 2

Одговор на питање 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности, Рачунарска опрема по партијама, ЈНМВ 08/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Канцеларијски материјал за потребе Завода и за потребе полагања Завршног испита у школској 2017/18години, пријемних испита и уписа ученика у први разред средње школе за школску 2018/19. годину, ЈНМВ бр 07/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Kанцеларијски материјал за потребе Завода и за потребе полагања Завршног испита у школској 2017/18. години, пријемних испита и уписа ученика у први разред средње школе за школску 2018/19 годину, по партијама, ЈНМВ бр 06/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о обустави поступка – партија 1

Обавештење о обустави поступка – партија 1

Одлука о додели уговора – партија 2

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Jавнa набавкa мале вредности, Опрема за саобраћај – набавка аутомобила старо за ново, ЈНМВ 05/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, Канцеларијска опрема – клима уређаји, ЈНМВ број 04/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка електричне енергије, поступак заједничке јавне набавке мале вредности ПЗЈН 01/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности, Рачунарска опрема по партијама, ЈНМВ 03/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одговор 1 – Рачунарска опрема

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Обавештење о закљученом уговору – партија 3

Jавнa набавкa Угоститељске услуге 02/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, рачунарска опрема, ЈНМВ број 01/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности, рачунарска опрема ЈНМВ 08/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одговор 1 – Рачунарска опрема

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добра Kанцеларијска опрема, столови и столице за салу ЈНМВ 07/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одговор 1 – Канцеларијска опрема – партија 2

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Јавна набавка мале вредности Комуникациона опрема – пратећа опрема за телефонску централу, број ЈНМВ 06/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добра Канцеларијски материјал за потребе Завода и за потребе полагања Завршног испита у школској 2016/17. години и упису ученика у средњу школу за школску 2017/18. годину – по партијама, ЈНМВ 05/2017.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности комуникациона опрема – телефонска централа са пратећом опремом, број ЈНМВ 04/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПОСТУПАК ЗАЈЕДНИЧКЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ред. бр. ПЗЈН 01/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности, рачунарска опрема ЈНМВ 03/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Одговор на захтев за додатне информације 1 можете преузети овде.

Одговор на захтев за додатне информације 2 и 3 можете преузети овде.

Обавештење о закључењу уговора 03/2017

Jавнa набавкa Угоститељске услуге 02/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора 02/2017

Jавнa набавкa Електронска опрема 01/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Jавнa набавкa Канцеларијски материјал за штампарију 06/2016

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора О-06/2016

Jавнa набавкa Електронска опрема 05/2016

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закључењу уговора 05-2012 – партија 1.

Jавнa набавкa Рачунарска опрема 04/2016

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Питања и одговори.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закључењу уговора 04-2012 – партија 2.

Обавештење о закључењу уговора 04-2012 – партија 1.

Jавнa набавкa Канцеларијски материјал

одлука о додели уговора по партијама (добра – канцеларијски материјал, полагање Завршног испита у школској 2015/2016. години и упису ученика у средњу школу за школску 2016/2017. годину)

Одлука о додели уговора О-03/2016

Обавештење о закључењу уговора О-03/2016 – партија 2

Jавнa набавкa Канцеларијски материјал

отворени поступак по партијама

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Допуне конкурсне документације

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПОСТУПАК ЗАЈЕДНИЧКЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ред. бр. ПЗЈН 01/2016

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Услуге – угоститељске услуге

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Рачунарска опрема | ЈН МВ 08/2015

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Jавнa набавкa Канцеларијски материјал

број јавне набавке: О-07/2015 | отворени поступак по партијама

Одлука о додели уговора – партија 1

Одлука о додели уговора – партија 2

Одлука о додели уговора – партија 3

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Услугa организације конференције

Обавештење о продужењу рока

Исправке и усаглашавања

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Набавка електричне енергије за потребе Наручилаца

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Услуге – угоститељске услуге

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Услуга организације конференције

број јавне набавке: ЈНМВ 05/2015 | Јавна набавка мале вредности, по партијама

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговор на питање

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Jавнa набавкa – Канцеларијски материјал

број јавне набавке: О-03/2015 | отворени поступак по партијама

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Jавнa набавкa – уговори о делу/уговори о ауторском делу – спољни сарадници

број јавне набавке: О-02/2015 | отворени поступак, по партијама

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Уговори о делу, спољни сарадници – реализатори одобрених програма стручног усавршавања

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по партијама | број јавне набавке: 01/П/2015. | услуге

Обавештење о покретању преговарачког поступака можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Јавна набавка – Уговори о ауторском делу – спољни сарадници

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по партијама | број јавне набавке: 12/П/2014. | услуге

Обавештење о покретању преговарачког поступака можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока