Јавне набавке

Јавне набавке

Измена плана јавних набавки за 2024. годину број 2

Измена плана јавних набавки за 2024. годину број 1

План јавних набавки за 2024. годину

Измена плана јавних набавки за 2023. годину број 4

Измена плана јавних набавки за 2023. годину број 3

Измена плана јавних набавки за 2023. годину број 2

Измена плана јавних набавки за 2023. годину број 1

План јавних набавки за 2023. годину

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.
Претходни (неважећи) правилник можете преузети овде.

План јавних набавки за 2022. годину.

План јавних набавки за 2021. годину

Верзија 2 плана јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки и измене 2020

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

  Потрошни материјал, ЈНМВ 25/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијска опрема по партијама, ЈНМВ 24/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка – Партија 2

Обавештење о обустави поступка – Партија 3

РАДОВИ- АДАПТАЦИЈА ПРОСТОРИЈЕ ЗА АРХИВИРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА, ЈНМВ 23/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одговор на питање број 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавна набавка нематеријална имовина – лиценце, број набавке: ЈНМВ 22/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ БР. О-02/2020 ПО ПАРТИЈАМА

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одговор на питање број 1

Одговор на питање број 2

Измене и допуне конкурсне документације 1

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка – Партија 2

Обавештење о закљученом уговору – Партија 3

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ, ЈНМВ 21/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ, ЈНМВ 20/2020

Конкурсну документацију можете преузети ovde

Позив за подношење понуда можете преузети ovde

Одговор на питање број 1

Одлука о додели уговора

Одлука о додели уговора

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА ЈНМВ 19/2020

Конкурсну документацију можете преузети ovde

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА: СТОЛОВИ, СТОЛИЦЕ И ПОЛИЦЕ ПО ПАРТИЈАМА ЈНМВ 18/2020,

Конкурсну документацију можете преузети ovde

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора – партије 1 и 2

Одлука о обустави поступка – партије 1 и 2

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о обустави поступка JНМВ 18-2020, партије 1 и 2

ЈН КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ БР. О-01/2020 – отворени поступак

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одговор на питање број 1

Одговор на питање број 2 и 3

Измене и допуне конкурсне документације 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за JН 0-01-2020

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема  ЈНМВ 17/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Нематеријална имовина, набавка софтверске трајне лиценце  ЈНМВ 16/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Пречишћен текст можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Нематеријална имовина – лиценце ЈНМВ 15/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Потрошни материјал  – сигурносне кутије ЈНМВ 14/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ПО ПАРТИЈАМА ЈНМВ 13/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора – партија 1

Одлука о обустави поступка – партија 2

РАДОВИ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ, ЈНМВ 12/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети  овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Сигурносне кесе са налепницом за паковање тестова за потребе полагања Завршног испита за 2019/2020. и резервне комбинације, ЈНМВ 11/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуде за ЈНМВ 11/2020

Измене и допуне конкурсне документације за ЈНМВ 11/2020

Одлука о додели уговора

КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА ПО ПРАТИЈАМА, ЈНМВ 10/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети  овде

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ – ФОЛИЈА ЗА ПРОЗОРЕ, ЈНМВ 09/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о обустави поступка

РАДОВИ НА ПРОШИРЕЊУ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА И РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, ЈНМВ 08/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

ЕЛЕКТРОНСА ОПРЕМА, ЈНМВ 07/2020, ПО ПАРТИЈАМА

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одговор на питање 1

Одговор на питања 2 и 3

Измене и допуне бр. 1 конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ, ЈНМВ БРОЈ 06/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Рачунарска опрема, ЈНМВ 05/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одговор на питање 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал по партијама, ЈНМВ бр. 04/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Компјутерске услуге по партијама, ЈНМВ 03/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Уплата добровољног пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд за запослене, ЈНМВ 02/2020

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Услуге посредовања у набавци путних карата и смештаја за путовања у иностранство

број ЈНМВ 01/2020.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Нематеријална имовина компјутерски софтвер,  JНМВ 17/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

Нематеријална имовина компјутерски софтвер,  JНМВ 16/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Компјутерске услуге – контроле квалитета података у бази и анализа завршног испита услед понављања теста из математике ЈНМВ 15/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Рачунарска опрема, по партијама, ЈНМВ 14/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Услуге посредовања у набавци путних карата и смештаја за путовања у иностранство, ЈНМВ 13/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одговор на питање 1

Измене и допуне конкурсне документације број 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности нематеријална имовина – лиценце,   бр. ЈНМВ 12/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Канцеларијски материјал по партијама, ЈНМВ бр. 11/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Jавнa набавкa мале вредности, Угоститељске услуге – за потребе пројекта међународних истраживања 3.2. ЈНМВ број 10/2019 

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности нематеријална имовина – лиценце, ЈНМВ број 09/2019 – по партијама.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2, 3 и 4.

Одговор на питање 5

Измене и допуне конкурсне документације број 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора – партије 1, 2 и 3

Одлука о обустави поступка за партију 4

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Обавештење о закљученом уговору – партија 3

Набавка електричне енергије – поступак заједничке јавне набавке мале вредности, ПЗЈН број 01/2019.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, Услуге посредовања у набавци путних карата и смештаја за путовања у иностранство за потребе пројекта међународних истраживања  1.1, ЈНМВ број 08/2019.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, услуге – годишња надзорна провера за SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO/IEC 27001/2014, ЈНМВ број 07/2019.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одговор на питање 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности рачунарска опрема, ЈНМВ број 06/2019.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одговор на питање 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности канцеларијска опрема, ЈНМВ број 05/2019.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности рачунарска опрема, ЈНМВ број 04/2019.

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавне набавке мале вредности  компјутерске услуге –  по партијама ЈНМВ број 03/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде

Позив за подношење понуда можете преузети овде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Jавнa набавкa мале вредности, Услуге – уплата добровољног пензијског доприноса у добровољни пензијски фонд за запослене, ЈНМВ бр. 02/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности, Набавка услуге посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена, путовања у иностранству, ЈНМВ бр. 01/2019

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Нематеријална имовина – компјутерски софтвер, ЈНМВ бр. 10/2018

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности, Канцеларијска опрема – канцеларијски намештај, ЈНМВ 09/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговор на питање 1 и 2

Одговор на питање 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности, Рачунарска опрема по партијама, ЈНМВ 08/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Канцеларијски материјал за потребе Завода и за потребе полагања Завршног испита у школској 2017/18години, пријемних испита и уписа ученика у први разред средње школе за школску 2018/19. годину, ЈНМВ бр 07/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Kанцеларијски материјал за потребе Завода и за потребе полагања Завршног испита у школској 2017/18. години, пријемних испита и уписа ученика у први разред средње школе за школску 2018/19 годину, по партијама, ЈНМВ бр 06/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о обустави поступка – партија 1

Обавештење о обустави поступка – партија 1

Одлука о додели уговора – партија 2

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Jавнa набавкa мале вредности, Опрема за саобраћај – набавка аутомобила старо за ново, ЈНМВ 05/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка, Канцеларијска опрема – клима уређаји, ЈНМВ број 04/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка електричне енергије, поступак заједничке јавне набавке мале вредности ПЗЈН 01/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности, Рачунарска опрема по партијама, ЈНМВ 03/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одговор 1 – Рачунарска опрема

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Обавештење о закљученом уговору – партија 3

Jавнa набавкa Угоститељске услуге 02/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности, рачунарска опрема, ЈНМВ број 01/2018

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности, рачунарска опрема ЈНМВ 08/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одговор 1 – Рачунарска опрема

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добра Kанцеларијска опрема, столови и столице за салу ЈНМВ 07/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одговор 1 – Канцеларијска опрема – партија 2

Измене и допуне конкурсне документације бр.1

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору – партија 1

Обавештење о закљученом уговору – партија 2

Јавна набавка мале вредности Комуникациона опрема – пратећа опрема за телефонску централу, број ЈНМВ 06/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добра Канцеларијски материјал за потребе Завода и за потребе полагања Завршног испита у школској 2016/17. години и упису ученика у средњу школу за школску 2017/18. годину – по партијама, ЈНМВ 05/2017.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одговор на питање 1

Одговор на питање 2

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Oбавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности комуникациона опрема – телефонска централа са пратећом опремом, број ЈНМВ 04/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПОСТУПАК ЗАЈЕДНИЧКЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ред. бр. ПЗЈН 01/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности, рачунарска опрема ЈНМВ 03/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Одговор на захтев за додатне информације 1 можете преузети овде.

Одговор на захтев за додатне информације 2 и 3 можете преузети овде.

Обавештење о закључењу уговора 03/2017

Jавнa набавкa Угоститељске услуге 02/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора 02/2017

Jавнa набавкa Електронска опрема 01/2017

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Jавнa набавкa Канцеларијски материјал за штампарију 06/2016

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора О-06/2016

Jавнa набавкa Електронска опрема 05/2016

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закључењу уговора 05-2012 – партија 1.

Jавнa набавкa Рачунарска опрема 04/2016

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Питања и одговори.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закључењу уговора 04-2012 – партија 2.

Обавештење о закључењу уговора 04-2012 – партија 1.

Jавнa набавкa Канцеларијски материјал

одлука о додели уговора по партијама (добра – канцеларијски материјал, полагање Завршног испита у школској 2015/2016. години и упису ученика у средњу школу за школску 2016/2017. годину)

Одлука о додели уговора О-03/2016

Обавештење о закључењу уговора О-03/2016 – партија 2

Jавнa набавкa Канцеларијски материјал

отворени поступак по партијама

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Допуне конкурсне документације

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

ПОСТУПАК ЗАЈЕДНИЧКЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – ред. бр. ПЗЈН 01/2016

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Услуге – угоститељске услуге

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закључењу уговора

Рачунарска опрема | ЈН МВ 08/2015

Одлука о додели уговора

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Jавнa набавкa Канцеларијски материјал

број јавне набавке: О-07/2015 | отворени поступак по партијама

Одлука о додели уговора – партија 1

Одлука о додели уговора – партија 2

Одлука о додели уговора – партија 3

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Услугa организације конференције

Обавештење о продужењу рока

Исправке и усаглашавања

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Набавка електричне енергије за потребе Наручилаца

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Јавни позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности

Услуге – угоститељске услуге

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Услуга организације конференције

број јавне набавке: ЈНМВ 05/2015 | Јавна набавка мале вредности, по партијама

Измена конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одговор на питање

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Jавнa набавкa – Канцеларијски материјал

број јавне набавке: О-03/2015 | отворени поступак по партијама

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Jавнa набавкa – уговори о делу/уговори о ауторском делу – спољни сарадници

број јавне набавке: О-02/2015 | отворени поступак, по партијама

Измена конкурсне документације

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Уговори о делу, спољни сарадници – реализатори одобрених програма стручног усавршавања

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по партијама | број јавне набавке: 01/П/2015. | услуге

Обавештење о покретању преговарачког поступака можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Јавна набавка – Уговори о ауторском делу – спољни сарадници

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, по партијама | број јавне набавке: 12/П/2014. | услуге

Обавештење о покретању преговарачког поступака можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Обавештење о продужењу рока