Тестови и упутства за прегледање са пријемних испита у специјализованим школама – обдарени ученици – упис у школску 2020/2021. годину

1. Tест за ученике Филолошке гимназије и одељења за талентоване који садржи задатке српског језика и књижевности са напредног нивоа;

ТестКључ

2. Тест за ученике Филолошке гимназије и одељења за талентоване који садржи задатке мађарског језикаса напредног нивоа;

ТестКључ

3. Тест за ученике Филолошке гимназије и одељења за талентоване који садржи задатке из енглеског језика са напредног нивоа;

ТестКључ

4. Тест за ученике Филолошке гимназије и одељења за талентоване који садржи задатке из француског језика са напредног нивоа;

Тест – Кључ

5. Тест за ученике Филолошке гимназије и одељења за талентоване који садржи задатке из немачког језика са напредног нивоа;

Тест – Кључ

6. Тест за ученике Филолошке гимназије и одељења за талентоване који садржи задатке из руског језика са напредног нивоа;

Тест – Кључ

7. Тест за Математичку гимназију и одељења за талентоване математичаре који садржи задатке из математике са напредног нивоа;

Тест – Кључ

8. Тест за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство који садржи задатке из математике са средњег и напредног нивоа;

Тест – Кључ

9. Тест за ученике са посебним способностима за физику који садржи задатке из физике са напредног нивоа;

Тест – Кључ

10. Тест за ученике са посебним способностима за биологију који садржи задатке из биологије са напредног нивоа;

ТестКључ

11. Тест за ученике са посебним способностима за хемију који садржи задатке из хемије са напредног нивоа;

Тест – Кључ

12. Тест за ученике са посебним способностима за историју који садржи задатке из историје са напредног нивоа;

Тест – Кључ

13. Тест за ученике са посебним способностима за географију који садржи задатке из географије са напредног нивоа;

Тест – Кључ

14. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из енглеског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама;

Тест – Кључ

15. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из француског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама;

Тест – Кључ

16. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из немачког језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама;

Тест – Кључ

17. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из руског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама;

Тест – Кључ

18. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из италијанског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама;

Тест – Кључ

19. Тест за ученике са посебним способностима за уметност који садржи задатке који проверавају опште стандарде постигнућа за крај обавезног образовања релевантне за уметност;

Тест – Кључ

20. Тест за ученике седмог разреда са изузетним способностима за математику, а засновани су на наставном плану и програму математике за пети и шести разред основног образовања;

Тест – Кључ

21. Тест за проверу језичке писмености за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

Тест – Кључ

22. Тест за проверу странојезичке писмености (енглески језик) за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

Тест – Кључ

23. Тест за проверу математичке писмености за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

Тест – Кључ

24. Испит за средње музичке школе – Теорија Музике

Тест – Кључ