Пробни завршни испит

Пробни завршни испит

2024

Српски
Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Албански
Албански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Босански
Босански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Бугарски
Бугарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Хрватски
Хрватски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Мађарски
Мађарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Румунски
Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Русински
Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Словачки
Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

2023

Српски
Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Албански
Албански језикУпутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Босански
Босански језикУпутство за оцењивање - Спецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивањеСпецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Бугарски
Бугарски језикУпутство за оцењивањеСпецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Хрватски
Хрватски језикУпутство за оцењивањеСпецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Мађарски
Мађарски језикУпутство за оцењивањеСпецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивањеСпецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Румунски

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Русински
Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Словачки
Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије
Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје
Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије
Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике
Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

 

2022

Српски
Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

Албански
Албански језикУпутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација теста

Босански
Босански језикУпутство за оцењивање - Спецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивањеСпецификација теста
Комбиновани тестУпутство за оцењивањеСпецификација теста

Бугарски
Бугарски језикУпутство за оцењивањеСпецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тестУпутство за оцењивањеСпецификација теста

Хрватски
Хрватски језикУпутство за оцењивањеСпецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тестУпутство за оцењивањеСпецификација теста

Мађарски
Мађарски језикУпутство за оцењивањеСпецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивањеСпецификација теста
Комбиновани тестУпутство за оцењивањеСпецификација теста

Румунски

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација теста

Русински
Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација теста

Словачки
Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација теста

 

2021

Српски
Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

Албански
Албански језикУпутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација теста

Босански
Босански језикУпутство за оцењивање - Спецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивањеСпецификација теста
Комбиновани тестУпутство за оцењивањеСпецификација теста

Бугарски
Бугарски језикУпутство за оцењивањеСпецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тестУпутство за оцењивањеСпецификација теста

Хрватски
Хрватски језикУпутство за оцењивањеСпецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тестУпутство за оцењивањеСпецификација теста

Мађарски
Мађарски језикУпутство за оцењивањеСпецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивањеСпецификација теста
Комбиновани тестУпутство за оцењивањеСпецификација теста

Румунски
Румунски језикУпутство за оцењивањеСпецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација теста

Русински
Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација теста

Словачки
Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација теста

 

2019

Српски
Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

Албански
Албански језикУпутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација теста

Босански
Босански језикУпутство за оцењивање - Спецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивањеСпецификација теста
Комбиновани тестУпутство за оцењивањеСпецификација теста

Бугарски
Бугарски језикУпутство за оцењивањеСпецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тестУпутство за оцењивањеСпецификација теста

Хрватски
Хрватски језикУпутство за оцењивањеСпецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тестУпутство за оцењивањеСпецификација теста

Мађарски
Мађарски језикУпутство за оцењивањеСпецификација теста
МатематикаУпутство за оцењивањеСпецификација теста
Комбиновани тестУпутство за оцењивањеСпецификација теста

Румунски
Румунски језикУпутство за оцењивањеСпецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација теста

Русински
Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација теста

Словачки
Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација теста

 

2018

Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

 

Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на словачком
Комбиновани тест на словачком

Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на русинском
Комбиновани тест на русинском

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на румунском
Комбиновани тест на румунском

Мађарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на мађарском
Комбиновани тест на мађарском

Албански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на албанском
Комбиновани тест на албанском

Хрватски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на хрватском
Комбиновани тест на хрватском

Босански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на босанском
Комбиновани тест на босанском

2017

Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

 

Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на словачком
Комбиновани тест на словачком

Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на русинском
Комбиновани тест на русинском

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на румунском
Комбиновани тест на румунском

Мађарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на мађарском
Комбиновани тест на мађарском

Албански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на албанском
Комбиновани тест на албанском

Хрватски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на хрватском
Комбиновани тест на хрватском

Босански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на босанском
Комбиновани тест на босанском

2016

Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

 

Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на словачком
Комбиновани тест на словачком

Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на русинском
Комбиновани тест на русинском

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на румунском
Комбиновани тест на румунском

Мађарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на мађарском
Комбиновани тест на мађарском

Албански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на албанском
Комбиновани тест на албанском

Хрватски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста
Математика на хрватском
Комбиновани тест на хрватском