Пријемни испити

Тестови и упутства за прегледање са пријемних испита у специјализованим школама

2024/2025

1. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из српског језика са напредног нивоа

Тест  - Кључ

2. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из мађарског језика и књижевности са напредног нивоа

Тест  - Кључ

3. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из енглеског језика са напредног нивоа

Тест  - Кључ

4. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из француског језика са напредног нивоа

Тест  - Кључ

5. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из немачког језика са напредног нивоа

Тест  - Кључ

6. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из руског језика са напредног нивоа

Тест  - Кључ

7. Тест за Математичку гимназију и математичка одељења за талентоване математичаре који садржи задатке из математике са напредног нивоа

Тест  - Кључ

8. Тест за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику који садржи задатке из математике са средњег и напредног нивоа

Тест  - Кључ

9. Тест за ученике са посебним способностима за физику који садржи задатке из физике са напредног нивоа

Тест  - Кључ

10. Тест за ученике са посебним способностима за биологију који садржи задатке из биологије са напредног нивоа

Тест  - Кључ

11. Тест за ученике са посебним способностима за хемију који садржи задатке из хемије са напредног нивоа

Тест  - Кључ

12. Тест за ученике са посебним способностима за историју који садржи задатке из историје са напредног нивоа

Тест  - Кључ

13. Тест за ученике са посебним способностима за географију који садржи задатке из географије са напредног нивоа

Тест  - Кључ

14. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из енглеског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест  - Кључ

15. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из француског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијам

Тест  - Кључ

16. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из немачког језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест  - Кључ

17. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из руског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест  - Кључ

18. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из италијанског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест  - Кључ

19. Тест за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност са задацима који проверавају стандарде постигнућа за крај обавезног образовања релевантне за уметност

Тест  - Кључ

20. Тест за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност са задацима који проверавају стандарде постигнућа за крај обавезног образовања релевантне за уметност на мађарском језику

Тест  - Кључ

21. Тест из Теорије музике за упис у средње музичке школе

Тест  - Кључ

22. Тест за ученике седмог разреда са изузетним способностима за математику, а засновани су на наставном плану и програму математике за пети и шести разред основног образовања;

Тест  - Кључ

23. Тест за проверу језичке писмености за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

Тест  - Кључ

24. Тест за проверу странојезичке писмености (енглески језик) за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

Тест  - Кључ

25. Тест за проверу математичке писмености за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

Тест  - Кључ

26. Тест за ученике двојезичних одељења у ОШ – енглески језик А1-1

Тест  - Кључ

27. Тест за ученике двојезичних одељења у ОШ – енглески језик А1-2

Тест  - Кључ

28. Тест за ученике двојезичних одељења у ОШ – француски језик А1-1

Тест  - Кључ

29. Тест за ученике двојезичних одељења у ОШ – француски језик А1-2

Тест  - Кључ

30. Тест за ученике двојезичних одељења у ОШ – немачки језик

Тест  - Кључ

2023/2024

1. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из српског језика са напредног нивоа

Тест  - Кључ

2. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из мађарског језика и књижевности са напредног нивоа

Тест  - Кључ

3. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из енглеског језика са напредног нивоа

Тест  - Кључ

4. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из француског језика са напредног нивоа

Тест  - Кључ

5. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из немачког језика са напредног нивоа

Тест  - Кључ

6. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из руског језика са напредног нивоа

Тест  - Кључ

7. Тест за Математичку гимназију и математичка одељења за талентоване математичаре који садржи задатке из математике са напредног нивоа

Тест  - Кључ

8. Тест за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику који садржи задатке из математике са средњег и напредног нивоа

Тест  - Кључ

9. Тест за ученике са посебним способностима за физику који садржи задатке из физике са напредног нивоа

Тест  - Кључ

10. Тест за ученике са посебним способностима за биологију који садржи задатке из биологије са напредног нивоа

Тест  - Кључ

11. Тест за ученике са посебним способностима за хемију који садржи задатке из хемије са напредног нивоа

Тест  - Кључ

12. Тест за ученике са посебним способностима за историју који садржи задатке из историје са напредног нивоа

Тест  - Кључ

13. Тест за ученике са посебним способностима за географију који садржи задатке из географије са напредног нивоа

Тест  - Кључ

14. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из енглеског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест  - Кључ

15. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из француског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијам

Тест  - Кључ

16. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из немачког језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест  - Кључ

17. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из руског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест  - Кључ

18. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из италијанског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест  - Кључ

19. Тест за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност са задацима који проверавају стандарде постигнућа за крај обавезног образовања релевантне за уметност

Тест  - Кључ

20. Тест из Теорије музике за упис у средње музичке школе

Тест  - Кључ

21. Тест за ученике седмог разреда са изузетним способностима за математику, а засновани су на наставном плану и програму математике за пети и шести разред основног образовања;

Тест  - Кључ

22. Тест за проверу језичке писмености за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

Тест  - Кључ

23. Тест за проверу странојезичке писмености (енглески језик) за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

Тест  - Кључ

24. Тест за проверу математичке писмености за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

Тест  - Кључ

2022/2023

1. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из српског језика са напредног нивоа

Тест - Кључ

2. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из мађарског језика и књижевности са напредног нивоа

Тест - Кључ

3. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из енглеског језика са напредног нивоа

Тест - Кључ

4. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из француског језика са напредног нивоа

Тест - Кључ

5. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из немачког језика са напредног нивоа

Тест - Кључ

6. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из руског језика са напредног нивоа

Тест - Кључ

7. Тест за Математичку гимназију и математичка одељења за талентоване математичаре који садржи задатке из математике са напредног нивоа

Тест - Кључ

8. Тест за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику који садржи задатке из математике са средњег и напредног нивоа

Тест - Кључ

9. Тест за ученике са посебним способностима за физику који садржи задатке из физике са напредног нивоа

Тест - Кључ

10. Тест за ученике са посебним способностима за биологију који садржи задатке из биологије са напредног нивоа

Тест - Кључ

11. Тест за ученике са посебним способностима за хемију који садржи задатке из хемије са напредног нивоа

Тест - Кључ

12. Тест за ученике са посебним способностима за историју који садржи задатке из историје са напредног нивоа

Тест - Кључ

13. Тест за ученике са посебним способностима за географију који садржи задатке из географије са напредног нивоа

Тест - Кључ

14. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из енглеског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест - Кључ

15. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из француског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијам

Тест - Кључ

16. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из немачког језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест - Кључ

17. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из руског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест - Кључ

18. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из италијанског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест - Кључ

19. Тест за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност са задацима који проверавају стандарде постигнућа за крај обавезног образовања релевантне за уметност

Тест - Кључ

20. Тест из Теорије музике за упис у средње музичке школе

Тест - Кључ

21. Тест за ученике седмог разреда са изузетним способностима за математику, а засновани су на наставном плану и програму математике за пети и шести разред основног образовања;

Тест - Кључ

22. Тест за проверу језичке писмености за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

Тест - Кључ

23. Тест за проверу странојезичке писмености (енглески језик) за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

Тест - Кључ

24. Тест за проверу математичке писмености за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

Тест - Кључ

2021/2022

1. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из српског језика са напредног нивоа

Тест - Кључ

2. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из мађарског језика и књижевности са напредног нивоа

Тест - Кључ

3. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из енглеског језика са напредног нивоа

Тест - Кључ

4. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из француског језика са напредног нивоа

Тест - Кључ

5. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из немачког језика са напредног нивоа

Тест - Кључ

6. Тест за ученике са посебним способностима за филолошке науке који садржи задатке из руског језика са напредног нивоа

Тест - Кључ

7. Тест за Математичку гимназију и математичка одељења за талентоване математичаре који садржи задатке из математике са напредног нивоа

Тест - Кључ

8. Тест за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику који садржи задатке из математике са средњег и напредног нивоа

Тест - Кључ

9. Тест за ученике са посебним способностима за физику који садржи задатке из физике са напредног нивоа

Тест - Кључ

10. Тест за ученике са посебним способностима за биологију који садржи задатке из биологије са напредног нивоа

Тест - Кључ

11. Тест за ученике са посебним способностима за хемију који садржи задатке из хемије са напредног нивоа

Тест - Кључ

12. Тест за ученике са посебним способностима за историју који садржи задатке из историје са напредног нивоа

Тест - Кључ

13. Тест за ученике са посебним способностима за географију који садржи задатке из географије са напредног нивоа

Тест - Кључ

14. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из енглеског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест - Кључ

15. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из француског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијам

Тест - Кључ

16. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из немачког језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест - Кључ

17. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из руског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест - Кључ

18. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из италијанског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама

Тест - Кључ

19. Тест за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност са задацима који проверавају стандарде постигнућа за крај обавезног образовања релевантне за уметност

Тест - Кључ

20. Тест из Теорије музике за упис у средње музичке школе

Тест - Кључ

21. Тест за ученике седмог разреда са изузетним способностима за математику, а засновани су на наставном плану и програму математике за пети и шести разред основног образовања;

Тест - Кључ

22. Тест за проверу језичке писмености за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

Тест - Кључ

23. Тест за проверу странојезичке писмености (енглески језик) за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

Тест - Кључ

24. Тест за проверу математичке писмености за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

Тест - Кључ

2020/2021

1. Tест за ученике Филолошке гимназије и одељења за талентоване који садржи задатке српског језика и књижевности са напредног нивоа;

Тест - Кључ

2. Тест за ученике Филолошке гимназије и одељења за талентоване који садржи задатке мађарског језикаса напредног нивоа;

Тест - Кључ

3. Тест за ученике Филолошке гимназије и одељења за талентоване који садржи задатке из енглеског језика са напредног нивоа;

Тест - Кључ

4. Тест за ученике Филолошке гимназије и одељења за талентоване који садржи задатке из француског језика са напредног нивоа;

ТестКључ

5. Тест за ученике Филолошке гимназије и одељења за талентоване који садржи задатке из немачког језика са напредног нивоа;

ТестКључ

6. Тест за ученике Филолошке гимназије и одељења за талентоване који садржи задатке из руског језика са напредног нивоа;

ТестКључ

7. Тест за Математичку гимназију и одељења за талентоване математичаре који садржи задатке из математике са напредног нивоа;

ТестКључ

8. Тест за ученике са посебним способностима за информатику и рачунарство који садржи задатке из математике са средњег и напредног нивоа;

ТестКључ

9. Тест за ученике са посебним способностима за физику који садржи задатке из физике са напредног нивоа;

ТестКључ

10. Тест за ученике са посебним способностима за биологију који садржи задатке из биологије са напредног нивоа;

Тест - Кључ

11. Тест за ученике са посебним способностима за хемију који садржи задатке из хемије са напредног нивоа;

ТестКључ

12. Тест за ученике са посебним способностима за историју који садржи задатке из историје са напредног нивоа;

ТестКључ

13. Тест за ученике са посебним способностима за географију који садржи задатке из географије са напредног нивоа;

ТестКључ

14. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из енглеског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама;

ТестКључ

15. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из француског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама;

ТестКључ

16. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из немачког језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама;

ТестКључ

17. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из руског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама;

ТестКључ

18. Тест за ученике двојезичних одељења који садржи задатке из италијанског језика са средњег и напредног нивоа у свим језичким компетенцијама;

ТестКључ

19. Тест за ученике са посебним способностима за уметност који садржи задатке који проверавају опште стандарде постигнућа за крај обавезног образовања релевантне за уметност;

ТестКључ

20. Тест за ученике седмог разреда са изузетним способностима за математику, а засновани су на наставном плану и програму математике за пети и шести разред основног образовања;

ТестКључ

21. Тест за проверу језичке писмености за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

ТестКључ

22. Тест за проверу странојезичке писмености (енглески језик) за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

ТестКључ

23. Тест за проверу математичке писмености за селекцију ученика за трећи разред гимназије за IBO програм

ТестКључ

24. Испит за средње музичке школе – Теорија Музике

ТестКључ

2019/2020

1. Филолошка одељења ‒ Српски језик

2. Филолошка одељења ‒ Мађарски језик

3.Филолошка одељења ‒Енглески језик

4. Филолошка одељења ‒Француски језик

5.Филолошка одељења ‒Немачки језик

6.Филолошка одељења ‒Руски језик

7. Математичка одељења

8. Посебне способности за информатику и рачунарство

9. Посебне способности за физику

10. Двојезична одељења ‒Енглески језик

11. Двојезична одељења ‒Француски језик

12. Двојезична одељења ‒Немачки језик

13. Двојезична одељења ‒Руски језик

14. Двојезична одељења ‒ Италијански језик

15. Музичка култура ‒  Теорија музике

16. Биологија и хемија