Тестови са претходних завршних испита

Тестови са претходних завршних испита

Школска 2022/2023. година

Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије

Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје

Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије

Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике

Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

 

Босански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из босанског језика

Математика на босанском - Упутство за оцењивање

Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије

Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје

Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије

Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике

Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

 

Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из словачког језика

Математика на словачком - Упутство за оцењивање

Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије

Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје

Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије

Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике

Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

 

Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из русинског језика

Математика на русинском - Упутство за оцењивање

Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије

Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје

Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије

Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике

Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

 

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из румунског језика

Математика на румунском - Упутство за оцењивање

Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије

Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје

Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије

Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике

Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

 

Мађарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из мађарског језика

Математика на мађарском - Упутство за оцењивање

Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије

Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје

Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије

Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике

Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

 

Албански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из албанског језика

Математика на албанском - Упутство за оцењивање

Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије

Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје

Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије

Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике

Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

 

Хрватски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хрватског језика

Математика на хрватском - Упутство за оцењивање

Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије

Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје

Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије

Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике

Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

 

Бугарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из бугарског језика

Математика на бугарском - Упутство за оцењивање

Хемија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хемије

Историја - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из историје

Биологија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из биологије

Физика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из физике

Географија - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из географије

Школска 2021/2022. година

Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

 

Босански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из босанског језика

Математика на босанском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на босанском - Упутство за оцењивање

 

Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из словачког језика

Математика на словачком - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на словачком - Упутство за оцењивање

 

Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из русинског језика

Математика на русинском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на русинском - Упутство за оцењивање

 

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из румунског језика

Математика на румунском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на румунском - Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из мађарског језика

Математика на мађарском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на мађарском - Упутство за оцењивање

 

Албански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из албанског језика

Математика на албанском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на албанском - Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хрватског језика

Математика на хрватском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на хрватском - Упутство за оцењивање

 

Бугарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из бугарског језика

Математика на бугарском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на бугарском - Упутство за оцењивање

Школска 2020/2021. година

Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

 

Босански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из босанског језика

Математика на босанском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на босанском - Упутство за оцењивање

 

Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из словачког језика

Математика на словачком - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на словачком - Упутство за оцењивање

 

Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из русинског језика

Математика на русинском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на русинском - Упутство за оцењивање

 

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из румунског језика

Математика на румунском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на румунском - Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из мађарског језика

Математика на мађарском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на мађарском - Упутство за оцењивање

 

Албански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из албанског језика

Математика на албанском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на албанском - Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хрватског језика

Математика на хрватском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на хрватском - Упутство за оцењивање

 

Бугарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из бугарског језика

Математика на бугарском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на бугарском - Упутство за оцењивање

Школска 2019/2020. година

Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

 

Босански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из босанског језика

Математика на босанском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на босанском - Упутство за оцењивање

 

Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из словачког језика

Математика на словачком - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на словачком - Упутство за оцењивање

 

Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из русинског језика

Математика на русинском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на русинском - Упутство за оцењивање

 

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из румунског језика

Математика на румунском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на румунском - Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из мађарског језика

Математика на мађарском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на мађарском - Упутство за оцењивање

 

 

Албански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из албанског језика

Математика на албанском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на албанском - Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хрватског језика

Математика на хрватском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на хрватском - Упутство за оцењивање

 

Бугарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из бугарског језика

Математика на бугарском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на бугарском - Упутство за оцењивање

Школска 2018/2019. година

Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

 

Босански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из босанског језика

Математика на босанском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на босанском - Упутство за оцењивање

 

Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из словачког језика

Математика на словачком - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на словачком - Упутство за оцењивање

 

Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из русинског језика

Математика на русинском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на русинском - Упутство за оцењивање

 

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из румунског језика

Математика на румунском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на румунском - Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из мађарског језика

Математика на мађарском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на мађарском - Упутство за оцењивање

 

 

Албански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из албанског језика

Математика на албанском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на албанском - Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хрватског језика

Математика на хрватском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на хрватском - Упутство за оцењивање

 

Бугарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из бугарског језика

Математика на бугарском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на бугарском - Упутство за оцењивање

Школска 2017/2018. година

Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

 

Босански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из босанског језика

Математика на босанском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на босанском - Упутство за оцењивање

 

Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из словачког језика

Математика на словачком - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на словачком - Упутство за оцењивање

 

Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из русинског језика

Математика на русинском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на русинском - Упутство за оцењивање

 

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из румунског језика

Математика на румунском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на румунском - Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из мађарског језика

Математика на мађарском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на мађарском - Упутство за оцењивање

 

 

Албански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из албанског језика

Математика на албанском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на албанском - Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хрватског језика

Математика на хрватском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на хрватском - Упутство за оцењивање

Школска 2016/2017. година

Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

 

Босански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из босанског језика

Математика на босанском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на босанском - Упутство за оцењивање

 

Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из словачког језика

Математика на словачком - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на словачком - Упутство за оцењивање

 

Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из русинског језика

Математика на русинском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на русинском - Упутство за оцењивање

 

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из румунског језика

Математика на румунском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на румунском - Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из мађарског језика

Математика на мађарском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на мађарском - Упутство за оцењивање

 

 

Албански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из албанског језика

Математика на албанском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на албанском - Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хрватског језика

Математика на хрватском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на хрватском - Упутство за оцењивање

Школска 2015/2016. година

Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

 

Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из словачког језика

Математика на словачком - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на словачком - Упутство за оцењивање

 

Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из русинског језика

Математика на русинском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на русинском - Упутство за оцењивање

 

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из румунског језика

Математика на румунском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на румунском - Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из мађарског језика

Математика на мађарском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на мађарском - Упутство за оцењивање

 

 

Албански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из албанског језика

Математика на албанском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на албанском - Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хрватског језика

Математика на хрватском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на хрватском - Упутство за оцењивање

Школска 2014/2015. година

Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

 

Словачки језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из словачког језика

Математика на словачком - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на словачком - Упутство за оцењивање

 

Русински језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из русинског језика

Математика на русинском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на русинском - Упутство за оцењивање

 

Румунски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из румунског језика

Математика на румунском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на румунском - Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из мађарског језика

Математика на мађарском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на мађарском - Упутство за оцењивање

 

Бугарски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из бугарског језика

Математика на бугарском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на бугарском - Упутство за оцењивање

 

Албански језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из албанског језика

Математика на албанском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на албанском - Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из хрватског језика

Математика на хрватском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на хрватском - Упутство за оцењивање

Школска 2013/2014. година

Српски језик - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из српског језика

Математика - Упутство за оцењивање - Спецификација теста из математике

Комбиновани тест - Упутство за оцењивање - Спецификација комбинованог теста

 

Словачки језик - Упутство за оцењивање

Математика на словачком - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на словачком - Упутство за оцењивање

 

Русински језик - Упутство за оцењивање

Математика на русинском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на русинском - Упутство за оцењивање

 

Румунски језик - Упутство за оцењивање

Математика на румунском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на румунском - Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик - Упутство за оцењивање

Математика на мађарском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на мађарском - Упутство за оцењивање

 

Бугарски језик - Упутство за оцењивање

Математика на бугарском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на бугарском - Упутство за оцењивање

 

Албански језик - Упутство за оцењивање

Математика на албанском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на албанском - Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик - Упутство за оцењивање

Математика на хрватском - Упутство за оцењивање

Комбиновани тест на хрватском - Упутство за оцењивање

Школска 2012/2013. година

Спецификација теста из српског језика

Српски језик тест 1 - Упутство за оцењивање

Српски језик тест 2 - Упутство за оцењивање

Српски језик тест 3 - Упутство за оцењивање

Спецификација теста из математике

Математика тест 1 - Упутство за оцењивање

Математика тест 2 - Упутство за оцењивање

Математика тест 3 - Упутство за оцењивање

Математика тест 4 - Упутство за оцењивање

 

Словачки језик 1 - Упутство за оцењивање

Словачки језик 2 - Упутство за оцењивање

Словачки језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на словачком - Упутство за оцењивање

Математика 2 на словачком - Упутство за оцењивање

Математика 3 на словачком - Упутство за оцењивање

Математика 4 на словачком - Упутство за оцењивање

 

Русински језик 1 - Упутство за оцењивање

Русински језик 2 - Упутство за оцењивање

Русински језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на русинском - Упутство за оцењивање

Математика 2 на русинском - Упутство за оцењивање

Математика 3 на русинском - Упутство за оцењивање

Математика 4 на русинском - Упутство за оцењивање

 

Румунски језик 1 - Упутство за оцењивање

Румунски језик 2 - Упутство за оцењивање

Румунски језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на румунском - Упутство за оцењивање

Математика 2 на румунском - Упутство за оцењивање

Математика 3 на румунском - Упутство за оцењивање

Математика 4 на румунском - Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик 1 - Упутство за оцењивање

Мађарски језик 2 - Упутство за оцењивање

Мађарски језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на мађарском - Упутство за оцењивање

Математика 2 на мађарском - Упутство за оцењивање

Математика 3 на мађарском - Упутство за оцењивање

Математика 4 на мађарском - Упутство за оцењивање

 

Албански језик 1 - Упутство за оцењивање

Албански језик 2 - Упутство за оцењивање

Албански језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на албанском - Упутство за оцењивање

Математика 2 на албанском - Упутство за оцењивање

Математика 3 на албанском - Упутство за оцењивање

Математика 4 на албанском - Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик 1 - Упутство за оцењивање

Хрватски језик 2 - Упутство за оцењивање

Хрватски језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на хрватском - Упутство за оцењивање

Математика 2 на хрватском - Упутство за оцењивање

Математика 3 на хрватском - Упутство за оцењивање

Математика 4 на хрватском - Упутство за оцењивање

Школска 2011/2012. година

Спецификација теста из српског језика

Српски језик тест 1 - Упутство за оцењивање

Српски језик тест 2 - Упутство за оцењивање

Српски језик тест 3 - Упутство за оцењивање

Спецификација теста из математике

Математика тест 1 - Упутство за оцењивање

Математика тест 2 - Упутство за оцењивање

Математика тест 3 - Упутство за оцењивање

 

Словачки језик 1 - Упутство за оцењивање

Словачки језик 2 - Упутство за оцењивање

Словачки језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на словачком - Упутство за оцењивање

Математика 3 на словачком - Упутство за оцењивање

 

Русински језик 1 - Упутство за оцењивање

Русински језик 2 - Упутство за оцењивање

Русински језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на русинском - Упутство за оцењивање

Математика 3 на русинском - Упутство за оцењивање

 

Румунски језик 1 - Упутство за оцењивање

Румунски језик 2 - Упутство за оцењивање

Румунски језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на румунском - Упутство за оцењивање

Математика 2 на румунском - Упутство за оцењивање

Математика 3 на румунском - Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик 1 - Упутство за оцењивање

Мађарски језик 2 - Упутство за оцењивање

Мађарски језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на мађарском - Упутство за оцењивање

Математика 2 на мађарском - Упутство за оцењивање

Математика 3 на мађарском - Упутство за оцењивање

 

Албански језик 1 - Упутство за оцењивање

Албански језик 2 - Упутство за оцењивање

Албански језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на албанском - Упутство за оцењивање

Математика 2 на албанском - Упутство за оцењивање

Математика 3 на албанском - Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик 1 - Упутство за оцењивање

Хрватски језик 2 - Упутство за оцењивање

Хрватски језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на хрватском - Упутство за оцењивање

Математика 3 на хрватском - Упутство за оцењивање

Школска 2010/2011. година

Спецификација теста из српског језика

Српски језик тест 1 - Упутство за оцењивање

Српски језик тест 2 - Упутство за оцењивање

Српски језик тест 3 - Упутство за оцењивање

Спецификација теста из математике

Математика тест 1 - Упутство за оцењивање

Математика тест 2 - Упутство за оцењивање

Математика тест 3 - Упутство за оцењивање

 

Словачки језик 1 - Упутство за оцењивање

Словачки језик 2 - Упутство за оцењивање

Словачки језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на словачком - Упутство за оцењивање

Математика 2 на словачком - Упутство за оцењивање

Математика 3 на словачком - Упутство за оцењивање

 

Русински језик 1 - Упутство за оцењивање

Русински језик 2 - Упутство за оцењивање

Русински језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на русинском - Упутство за оцењивање

Математика 2 на русинском - Упутство за оцењивање

Математика 3 на русинском - Упутство за оцењивање

 

Румунски језик 1 - Упутство за оцењивање

Румунски језик 2 - Упутство за оцењивање

Румунски језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на румунском - Упутство за оцењивање

Математика 2 на румунском - Упутство за оцењивање

Математика 3 на румунском - Упутство за оцењивање

 

Мађарски језик 1 - Упутство за оцењивање

Мађарски језик 2 - Упутство за оцењивање

Мађарски језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на мађарском - Упутство за оцењивање

Математика 2 на мађарском - Упутство за оцењивање

Математика 3 на мађарском - Упутство за оцењивање

 

Албански језик 1 - Упутство за оцењивање

Албански језик 2 - Упутство за оцењивање

Албански језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на албанском - Упутство за оцењивање

Математика 2 на албанском - Упутство за оцењивање

Математика 3 на албанском - Упутство за оцењивање

 

Хрватски језик 1 - Упутство за оцењивање

Хрватски језик 2 - Упутство за оцењивање

Хрватски језик 3 - Упутство за оцењивање

Математика 1 на хрватском - Упутство за оцењивање

Математика 2 на хрватском - Упутство за оцењивање

Математика 3 на хрватском - Упутство за оцењивање